Salam. Marilah kita bersama-sama melawat ke program ini untuk kita bersama menyemai semangat dan aqidah keusahawanan untuk memastikan ekonomi rakyat Malaysia umumnya dan Bumiputera khususnya

Utusan Jr_FA.aiflyers_gun09-inlay2

Advertisements